Uncategorized

Livvakter

Den främsta egenskapen för att vara en bra livvakt är, till skillnad mot filmens värld, inte att kunna slänga sig framför inkommande kulor utan snarare att kunna stå och se avslappnad ut i flera timmar för att snabbt kunna reagera på bråkdelar av sekunder. Antalet livvakter i Sverige bara ökar och Säpos personskyddsenhet utbildar den svenska polisens livvakter i en träningslokal i Stockholm. Mycket av verksamheten inom polisens livvaktstyrka har påverkats av tiden efter mordet på Anna Lindh och fler politiker exempelvis har nu till gång till livvakter och ökat personskydd.

Synas men inte ingripa

Meningen med en livvakt är många gånger att denne inte ska behöva ingripa, utan att närvaron i sig kan avstyra att någon försöker sig på att nå fram till skyddspersonen. För Säpos livvakter är torgmöten det allra svåraste inför exempelvis val då politikerna träffar många människor på en och samma gång och möjligheterna till förberedelserna är många gånger väldigt inskränkta. Livvaktsarbete underlättas av samarbetet mellan flera enheter och det behövs en stabil och tekniskt väl fungerande kommunikation mellan alla inblandade. För företag som anlitar livvakter är det också viktigt att hålla koll på vart alla anställda befinner sig i en krissituation. Det är då bra med ett väl fungerande mobilabonnemang exempelvis Telness som kan erbjuda flera lösningar för företag. Bra livvakter ska inte märkas och ha bra fingertoppskänsla och kunna kommunicera snabbt mellan alla enheter.

Att jobba som livvakt

Poliser som arbetat i minst ett och ett halvt år efter genomförd examen kan söka som livvakt.

Livvakterna arbetar i första hand med att förhindra att en skyddsperson utsätts för fara och ska kunna motverka angrepp och farliga situationer. Det är viktigt att den sociala kompetensen är hög eftersom man ska kunna kommunicera med kollegor och andra personer under stressade situationer. De områden som testas inför att bli uttagen som livvakt är: Personlighet, fysik, hörsel och syn, bilkörning och hur man kan hantera vapen. Livvaktsutbildningen pågår i omkring tolv veckor och sedan pågår en kontinuerlig fortbildning.

Ansvar för rikets säkerhet

Det finns idag omkring 150 livvakter inom säkerhetspolisen och det är en siffra som stadigt ökar. Livsskydd är den högsta nivå av skydd en person kan ha. Att arbeta som livvakt, eller personskydd, inom den privata sektorn skiljer sig ganska markant från de statligt anställda poliserna som arbetar med personskydd. Inom den privata sektorn får man naturligtvis inte bära vapen och de har heller inte samma tillgång till de resurser som svenska polisen har. Men det finns många gedigna utbildningar och ett personskydd som kan skräddarsys för olika personers behov. Liksom för livvaktstyrkan behöver alla som arbetar med personskydd kunna agera snabbt och alltid ligga steget före.

Kondition som en livvakt

Vill man mäta sin kondition mot en livvakt i rikets tjänst ska man klara av att springa 3 km på 13 min och 30 sekunder och för kvinnor är motsvarande 14 min och 30 sekunder.

bard