Typer av personskydd

Säkerhetspolisens livvakter

Våra politiker har lärt sig en läxa. Efter två mord och en rad attacker på olika befattningshavare så har även svenska politiker börjat tänka om att bege sig ut på stan utan livvakt. Och det är SÄPO som vanligen står för deras säkerhet. Att skydda politiker har ibland även gått till överdrift, i alla fall om man ser till andra länder som USA m.fl. Att ha så många livvakter som möjligt har blivit en statussymbol även om hotet kanske inte alltid är så uppenbart att man måste stänga ned en hel stad som när förre amerikanske president Barack Obama besökte Stockholm.

Folk som kungen eller andra befattningshavare har rätt till personskydd dygnet runt för alla som ingår i den centrala statsledningen. Numera finns ca 130 livvakter som dagligen utför sina jobb med att skydda våra storheter. Antalet ökar också i och med att efterfrågan ökar och att hoten blir fler. Livvaktsskydd är det allra högsta skyddet en person kan få och i deras åtaganden ingår inte bara att följa med personerna utan även att vidta tekniska säkerhetsåtgärder och skapa säkra transporter. En livvakt ska göra allt för att skydda personen och även riskera sitt eget liv för deras säkerhet.

Kraven på livvakterna

Det ställs stora krav på dagens livvakter som arbetar inom Försvarsmakten och SÄPO. man måste bland annat ha arbetat minst 1,5 år efter avslutad examen och även ha gjort en aspirantperiod. Det ställs framför allt skyhöga krav på den fysiska och den mental hälsan och det gäller att inte tänka för mycket på känslor utan agera snabbt om något inträffar. Däremot är den sociala kompetensen en livsviktig faktor för att kunna samarbeta med personen som ska beskyddas samt att kunna hantera alla möjliga miljöer som en livvakt kan tänkas hamna i. Att kunna växla i tempo är A och O för de flesta livvakter som arbetar i den här miljön.

Förutom en utomordentlig hälsa och en stark social kompetens, ska livvakter även ha mycket god syn, hörsel, stark fysik, vara begåvade, ha en stark och mogen personlighet och kunna hantera vapen på ett perfekt sätt, köra bil utan problem och värdera olika situationer. Att ha ett gediget CV och många polisiära erfarenheter värderas också mycket högt upp på skalan när nya livvakter ska rekryteras.

Säkerhetsåtgärder

När man ska bestämma vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas för personskydd på denna höga nivå, krävs ett bra samarbete med polismyndigheten och SÄPO själva. Även om SÄPO själva vill införa vissa åtgärder så ska alltid polismyndigheten kontaktas för att få reda på vad som ska göras. Detta gäller även på den minsta möjliga nivån. Polismyndigheten är bland annat den myndighet som ansvarar för eskort och färdmedel samt en hel del skyddsspaning.

bard