Organisationer och arbeten

Utbildningar inom personskydd

Det de flesta tänker på när de hör ordet personskydd är antingen någon som blivit utsatt för våld som måste skyddas. Till exempel kvinnor som blivit misshandlade i sina hem och som behöver hjälp från kvinnojourer av olika slag. Eller så tänker folk på kända personer eller politiskt högt uppsatta och deras livvakter. Båda tankarna är naturligtvis helt rätt och båda finns representerade i samhället. Men, hur utbildar en sig till livvakt?

Det finns många exempel på företag som arbetar med olika typer av väktare som låter sina blivande anställda genomgå en fullvärdig utbildning utan att de behöver ta några lån i sammanhanget. I andra sammanhang är personskyddet utfärdat av polisen och då är det utbildade poliser som står för ansvaret. Det är också polisen som ansvarar för vidareutbildningar från säkerhetsvakt till personskyddsvakt och det är alltså genom polisen som en kan gå en sådan utbildning om en skulle vara intresserad av det. Andra möjligheter är att arbeta med någon av de många jourerna som finns för utsatta människor i samhället. Det kan vara en bra ingång till att lära sig mer om varför personskydd är så viktigt och vilka uppgifter som uppdraget innebär. Det kanske kan se coolt ut att vara personskyddsvakt åt en känd person, men realiteten är förmodligen inte så lätt eller cool som en kan tro.

Utbildning med höga krav

Vad innebär det då att utbilda sig inom personskydd? Jo, för det första ställer utbildningen höga krav på de som söker. Bland annat kräver utbildningen att personen i fråga har tidigare erfarenhet som säkerhetsvakt, helst flera års erfarenhet. Att personen i fråga har god fysisk form, det vill säga är vältränad. Dessutom kräver utbildningen att personen i fråga är stark mentalt.

Momenten inom utbildningen baseras till stor del på händelser som en personskyddsvakt utsätts för i verkligheten och utbildningen testar en persons mentala styrka i en hög utsträckning. Utöver det tillkommer en rad både praktiska och teoretiska moment som personen i fråga måste klara av för att klara utbildningen. Att gå från att vara säkerhetsvakt till personskyddsvakt är krävande och är verkligen inte något för alla. Det är inte heller något som vem som helst klarar av. Och det verkar som om det är den mentala styrkan som de flesta inte har eller kan träna upp. Den fysiska styrkan är mycket lättare att öva upp och att hålla i form än den mentala. Dessutom är det viktigt att den som är personskyddsvakt ser till att genomgå vidareutbildningar inom sitt område eller åtminstone håller sig uppdaterad genom repetitionsutbildningar eftersom yrket är så krävande och en sådan omfattande utmaning. Oftast ingår det dessutom flera uppdrag inom tjänsten som personskyddsvakt som kan vara svåra att lära sig under en utbildning, till exempel hur en bäst hanterar en orolig person. Samt att genomföra olika typer av riskinventeringar inför ett nytt uppdrag.

bard