Vad är personskydd?

Personskydd i andra länder

I många andra länder är personskyddet betydligt större än i detta lilla avlånga land. Se bara på Nordkoreas diktator Kim Jong-Un som har ett helt koppel med livvakter efter sig så fort han lämnar sitt/sina palats. För att inte tala om USA och deras presidenter som nästan tar med sig sina egna hem när de reser någonstans. Det är också en rätt att få personskydd om man reser till mycket farliga länder och ska arbeta eller göra något osäkert uppdrag där. Det finns flera företag som specialiserar sig på att skydda personer som ska resa till farliga platser, där livvakterna både har militära och polisiär bakgrund. Men smakar det så kostar det givetvis.

Skydd till FN-arbetare

När världen är så orolig som den faktiskt är och FN har fullt upp med att skicka ut hjälparbetare till livsfarliga länder, är det naturligtvis också viktigt att dessa får det skydd de behöver. Dock omfattas inte alla av detta skydde eller väljer helt enkelt att inte ta det. Det fick vi svart på vitt på när FN-arbetaren Zaida Catalan blev mördad i Kongo-Kinshasa 2017 när hon färdades utan personskydd på vägarna.

FN har ett tätt samarbete med ett flertal företag som är specialiserade och tränade för farliga platser och som sänds ut på uppdrag av FN när en av deras arbetare ska utföra tuffa åtgärder i länder eller enbart ta reda på fakta. Dessutom har FN en fredsstyrka med militärt tränade soldater som är till för att både hjälpa folk på plats och för att beskydda FN-arbetare. Dock har dessa fredsstyrkor minskat avsevärt då bland annat USA har velat dra åt svångremmen och minska kostnaderna. Detta har dock endast gällt fredsstyrkorna i Afrika men det är också där som de flesta konflikterna rör sig.

Livvakternas arbetsdag

En livvakts arbetsdag i Afrika är inte den samma som i Sverige. Här är man bara ett hinder för terroristerna att låta kidnappa den skyddade personen och när det gäller att ge sitt liv som insats, är detta verkligen inte fel uttryck. Det kan handla om att köra en person från punkt A till punkt B eller skydda fartyg från piratangrepp ute på havet. Rutinerna är således inte desamma och i mångt och mycket krävs det en oerhört härdad person för att orka med bedrifterna.

bard