Typer av personskydd

Skydd för våldsutsatta

Tyvärr har våldet ökat mer och mer i vårt samhälle och därmed har vaktbolag och personskyddsgrupper allt mer att göra. Det förekommer en gängkriminalitet och mycket hedersvåld i samhället, inte bara i Sverige, som gör att vissa utsatta personer behöver skyddat boende eller skyddad identitet. Dessutom förekommer det en rad fall där våld i nära relationer utgör en stor grupp som efterfrågar skydd. Då Sverige har offentliga register om alla människor som lever i landet och att vem som helst kan gå in och spana på den de är intresserade av, leder till att många personer, framför allt kvinnor lever i en ständig skräck att bli upptäckta efter en flykt från en våldsam man.

Det är också många hedersvålds-relaterade fall då män och kvinnor motsätter sig familjens önskan om giftermål eller annan bedrift som gör att släkt och familj väljer att ta i med hårdhandskarna och i vissa fall även döda offret eller personer som finns i dess omgivning. I Sverige har hedersförtryck och hedersrelaterat våld ökat med åren och efterfrågan är stor inom personskydd.

Enligt Socialstyrelsen gäller här en checklista som kalls PATRIARK som vi också förklarar i en annan artikel och i den finns många olika faktorer att ta hänsyn till när man bedömer riskerna för att offret ska drabbas. Det är just Socialstyrelsen som har hand om många av dessa fall och som sedan kopplar in polis eller andra organisationer för att försöka hjälpa människor. Ibland hjälper tyvärr inte detta och alltför ofta ser vi bevis på att samhället inte tar människors ängslan på största allvar.

bard