Vad är personskydd?

Historik personskydd

Säkerhetspolisen skapade sin utökade personskyddsverksamhet efter det att statsminister Olof Palme blev skjuten på öppen gata i februari 1986. Innan dess fanns den både hos SÄPO och Polismyndigheten i Stockholm men efter denna händelse så utökades både verksamheten och ansvaret och lades helt i SÄPO:s händer.

Genom att grundligt titta på hur man bedrev denna typ av verksamhet i andra länder, lärde man sig mer och mer och började vidareutveckla arbetet i stort. Dock var det tvunget att gå steget ännu längre för att tillsätta mer utredningar och förbättra arbetet ännu mer. Detta skedde efter det andra politikermordet 2003 när Anna Lind, Sveriges dåvarande utrikesminister promenerade omkring på NK mitt på blanka dagen och blev knivskuren till döds av en gärningsman som sedan kom att hittas.

Man fick då en alltmer tydligare anledning och klarare riktlinjer för att följa politiker som ännu inte hade permanent skydd. Tidigare hade man även varit naiva vad gäller latenta hot mot statsmän men nu vägde man även in detta i verksamheten och började vidta åtgärder.

Idag har så gott som alla politiker SÄPO-skydd i någon mån men faktum är att det blir även fler och fler privatpersoner som efterfrågar detta.

bard