Vad är personskydd?

Historik personskydd

Säkerhetspolisen skapade sin utökade personskyddsverksamhet efter det att statsminister Olof Palme blev skjuten på öppen gata i februari 1986. Innan dess fanns den både hos SÄPO och Polismyndigheten i Stockholm men efter denna händelse så utökades både verksamheten och ansvaret och lades helt i SÄPO:s händer.

Genom att grundligt titta på hur man bedrev denna typ av verksamhet i andra länder, lärde man sig mer och mer och började vidareutveckla arbetet i stort. Dock var det tvunget att gå steget ännu längre för att tillsätta mer utredningar och förbättra arbetet ännu mer. Detta skedde efter det andra

bard