Organisationer och arbeten

Olika former av personskydd

Vårt samhälle blir allt hårdare och fler och fler människor uppger en känsla av ökad otrygghet i samhället. En ökning av våldsbrott och ett tuffare klimat har lett till att många känner oro inför

mycket som en gång kändes säkert.

Självförsvar

Att ha kunskap om hur man försvarar sig är alltid en god idé då det tyvärr inte alltid är möjligt att fly när det uppstår en hotfull situation. Genom att veta hur man snabbt kan avväpna och neutralisera någon har man en fördel i eventuella konfrontationer.

Det finns många kurser som lär ut grundläggande självförsvar och det kan vara en väl värd investering av tid och kan potentiellt rädda ditt liv en dag. Att lära sig gå ned i en split och knäcka brädor ser visserligen häftigt ut men har väldigt lite praktisk användning i våldsamma situationer.

Vill du lära dig att oskadliggöra någon så är ditt bästa val att gå kurser och utbildningar som fokuserar på att förbereda dig inför verkliga scenarion.

Livvakt

Om du arbetar inom ett yrke där det ofta förekommer hotbilder kan en livvakt vara nödvändig. Jobbar du statligt som en högt uppsatt politiker eller på likvärdig position får du ofta livvakter tilldelade dig vars jobb är att skydda dig mot potentiella hot.

Ofta smälter livvakten in och ska inte vara synlig för en eventuell angripare medan de andra gånger är väldigt synliga och ska agera avskräckande för folk.

Det är ett yrke som många finner spännande och utmanande men kräver mycket kunskap och ofta en viss erfarenhet av liknande uppdrag.

Väktare

Väktare är många gånger den första linjen när det kommer till allmänhetens personskydd. Deras jobb är att upprätthålla tryggheten på platser där det ofta samlas mycket folk såsom centralstationer, nattklubbar och liknande.

Om du är intresserad av att prova jobba som väktare kan du söka efter tillgängliga anställningar som väktare för deltidsjobb i Stockholm. Det krävs en stark mentalitet och självförtroende för att kunna jobba som väktare men om du känner att det är något för dig så finns det ofta lediga tjänster.

Har du ingen tidigare utbildning då brukar många företag erbjuda anställning i kombination med utbildning. Finns inte denna möjlighet då kan du utbilda dig medan du söker jobb och utöka kompetensen utefter dem jobb som finns.

Militärt personskydd

Att ha ett personligt militärt personskydd är något som många säkert förknippar med diktatorer men är vanligt förekommande i de flesta länder. I Sverige finns t.ex. försvarsmaktens personskydd som är en del av militärpolisen och de jobbar med att skydda högt uppsatta befattningshavare inom försvarsmakten.

För att kunna jobba med detta krävs en militär utbildning där man sedan kan inrikta sig på att bli kvalificerad som militärpolis.

För den som ser en karriär inom militären som en lockande framtid kan det vara ett bra alternativ att fokusera på.

bard