Typer av personskydd

Beväpning

Idag cirkulerar det mängder av vapen i omlopp och vapengömmor uppdagas dag för dag. Sverige som annars är ett fredligt land, har fått bekanta sig med en rad olika vapen och skjutningar som tyvärr går allt mer ned i åldrarna. Dock kan det ännu inte jämföras med USA som förmodligen är vapenlandet nummer ett när det kommer till privatpersoner som vill skydda sig och sina anhöriga.

Beväpning av vakter

Hur ser det då ut med beväpning av vakter och polis här i Sverige? Givetvis får både militär, polis och vissa ordningsvakter gå omkring med pistoler i fickan, men huruvida de får skjuta skarpt är en annan femma. Fler och fler organisationer vill nu att ordningsvakter på olika ställen också ska vara beväpnade, bland annat på kärnkraftstationer och vid vissa sjukhus då gängrelaterade incidenter bidrar till att medlemmar ur olika gäng kommer in och hotar sjukvårdspersonalen.

Regler för beskjutning inom Polisen

En polis har rätt till att skjuta skarpt när denna blir hotad eller när någon nära inpå blir hotad eller utsatt för svårare våld utan att gärningsmannen ger minsta tecken på att upphöra. Detta kallas med andra ord för nödvärn. Däremot ska polisen ha kontroll över situationen och helst inte döda vederbörande utan skjuta i benet eller bredvid personen så att denne slutar med våldet. Man ska också in i det längsta, försöka undvika att skjuta mot ett rörligt fordon så att olycka undviks.

När får militär ingripa mot civila?

Från 2015 finns det inte längre några hinder för militären att gripa in vid ett terrorangrepp. Detta innebär också ett ökat skydd mot offentliga byggnader och andra platser där det rör sig mycket folk. Militären får skjuta skarpt mot mål och personer som uppvisar hot och våldsbejakande handlingar. De har även rätt att skjuta ned drönare och andra flygande ting som kan störa omgivningarna. När militären har övning någonstans brukar detta uppdagas tidigt så att folk kan få chans att undvika de platser där övningen sker. Dock sker också detta på egen risk! Man ska också se till att ha sina djur inomhus vid övningar då militärer lätt kan missta en lekande hund för en ”fiende”. Huruvida militären kommer få större inflytande i framtiden återstår att se då det redan har varit på tal att ta hjälp av dem i ett flertal situationer.

bard