Vad är personskydd?

Vad innebär personskydd?

Personskydd är till för att beskydda människor från olika typer av brott eller farligheter som de kan utsättas för. Personskydd talas det främst om i samband med politiker och högt uppsatta personligheter men det kan även röra sig om privatpersoner som hamnat fel i livet och kommit in i fel kretsar av gäng och våld eller kvinnor som behöver skydd från våldsamma män. Personskydd är i många fall andra företag och myndigheter som hjälper till att skydda personer från omvärldens faror såsom livvakter och bevakningsföretag men det kan också vara så enkla ting som en vakthund eller ett inbrottslarm samt en kombination av olika företeelser.

Personskydd i arbetslivet

Man talar också om personskydd i arbetslivet när skyddsutrustning bör användas i olika former. Det är alltså svårt att enbart beskriva personskydd som en specifik åtgärd- detta innefattar ofta en rad beslut och strategier som tillämpas och som kan inkludera andra människor eller fysiska ting.

Vad ingår i ett personskydd?

Personskyddsuppdrag kan innefatta en rad punkter. Här följer en liten sammanfattning.

  • Att hjälpa och skydda hotade människor som utsätts för våld i nära relationer
  • Att skydda vittnen
  • Att skydda privatpersoner och då kan personen själv ha anlitat ett företag
  • Beskyddande av företagspersonal som exempelvis ledare
  • Samhällsviktiga personer som politiker och celebriteter

Militärpolisen kan även skydda högt uppsatta militära ledare under operationer eller övningar.

Olika utföranden

Det som en livvakt eller en personbeskyddare ska göra beror på omfattningen, miljö o.s.v. Men det viktigaste är att alltid se till att de miljöer en person vistas i ska vara så trygga som möjligt, vilket innebär att välja vissa säkrare vägar eller undvika folksamlingar mm. Man måste också se till att planera färdvägar i förväg och att kunna byta rutt om man anser att denna innebär faror eller stress. Ett annat mycket viktigt moment är att alltid se till att personen är skyddad från objekt som kan orsaka problem och se till att avlägsna dessa så fort och smidigt som möjligt. Man ska även med sin egen fysik kunna skydda personen under evenemang eller liknande där det förekommer mycket folk som kanske inte alltid är vänligt inställda.

Vid transporter måste man även se till att fordonet har den säkerhetsanordning som krävs som exempelvis bepansrad bil eller skottsäkra glas. Dessa transporter kan också utgöra ett andrum för en person om det är mycket liv och rörelse utanför som tar upp för mycket energi.

Nu behöver personskydd inte alltid vara så utförliga och svåra, det kan även röra sig om enkla utryckningar eller om att hålla god stämning inne på en krog. Vad personskyddet än omfattar så måste en utbildning av både mental och fysisk stabilitet vara viktigt hos vakten så att jobbet utförs så korrekt som möjligt.

bard