Typer av personskydd

Säkerhet och skydd

I en värld som många upplever som allt mer osäker så är det naturligt att man börjar fundera på vad man kan göra för att förbättra sin egen och sin familjs trygghet. Utvecklingen i vårt land har ju de senaste åren tyvärr inneburit mer skjutningar. Dessa sker ju inte längre bara i storstäderna utan även de mindre städerna drabbas av detta. Detta är en mycket tråkig utveckling och det är svårt att stoppa skjutningar, kriminalitet och inbrott.

Man kan dock vidta många åtgärder för att stärka sitt eget skydd. Idag går många unga män omkring med skottsäkra västar på våra gator. Man kör bilar med skottsäkra glas. Företagare installerar galler, kameraövervakning och pansarglas i sina butiker och kontor. Privatpersoner installerar säkerhetsdörrar från till exempel Svenskaskydd.se och monterar kameror i sina hus och lägenheter. Allt detta är bra och viktiga åtgärder som man kan utföra utan alltför stora kostnader eller allt för krävande tidsåtgång.

Det finns många bra knep och tips att ta till sig för att förebygga till exempel inbrott. I flera tidningsartiklar talas det om detta. Man brukar råda om att man ska ”tänka som en tjuv”, alltså på ett objektivt sätt betrakta sin egen bostad och identifiera svaga punkter som underlättar för en tjuv att bryta sig in. Hur ser det ut med fönster i bostaden? Sitter de lågt och nära markplan? Är det låsbara fönster? Kan man montera fönsterlås? Täcks fönstren av buskar, träd eller annan vegetation? Är det mörkt utanför så att en obehörig person lätt kan smyga sig på? Det kan vara bra att se över hur belysningen på en gård eller tomt fungerar. Använd gärna rörelsedetektorer på vilka man kan reglera känsligheten och därigenom anpassa belysningen på bästa sitt till varje individuellt fall. Se även till att verktyg och stegar inte ligger lätt åtkomligt så att någon får för sig att använda sig av dessa för att bryta sig in. Det heter ju som bekant att ”tillfället gör tjuven” och det vill man ju naturligtvis inte medverka till.

Om man nu inte bor i eget hus utan i en lägenhet då? Vad kan man tänka på då? Ja den givna första åtgärden är ju att se över lägenhetsdörren. Är det en inbrottskyddad säkerhetsdörr som sitter där? Om inte så bör åtgärd nummer ett vara att se till att en sådan kommer på plats. Tänk även på att använda olika timers som styr tv, radio, lampor ventilation etc. Idag kan mycket göras via den smarta telefonen och hemmen blir att mer uppkopplade. Utnyttja denna teknikutveckling till att säkra upp personskyddet på olika sätt. Även om samhällsutvecklingen för många kan upplevas oroväckande så finns det ingen anledning att gå omkring och vara rädd. Det finns mycket att göra för sitt eget personskydd!

bard