Organisationer och arbeten

Polisen

Polisen är den organisation som har huvudansvaret för ordning och reda i samhället och på senare år har det väl varit lite si och så med den kapaciteten. Poliser som slutar på löpande band och en ledning som har varit minst sagt omtalad, har varit ämnen som lagt mer fokus på polisen än deras huvudsakliga uppgifter. Poliserna själva sysslar inte med privata personskydd i den bemärkelsen, utan ska se till att hela samhället är beskyddat och tryggt. Däremot finns det en personskyddsgrupp inom Polisen som ska se till att behövande personer ska få den trygghet som begärs. Denna grupp sorteras under länskriminalen.

PATRIARK-listan

Gruppen ska bland annat se till att utsatta personer ska få rätt till skyddat boende och röjd identitet samt att de ska ha tillgång till de tekniska hjälpmedel som krävs för att få skydd som exempelvis särskilda lås o.s.v. Polisen gör då en riskbedömning i varje enskilt fall för att se om vederbörande faktiskt behöver skydd och sedan bestämmer man även omfattning på skyddet. Checklistan som genomgås för att se om alla risker är uppfyllda, heter PATRIARK. Polisskyddsgruppen ingår ofta i fall relaterade till våld eller hedersvåld.

bard