Vad är personskydd?

Personskydd inom arbetsmiljön

Det är viktigt att poängtera att det inte bara är livvakter som har ansvar för personers säkerhet. Även företagsledare och arbetsgivare ska säkra sina anställdas liv när de befinner sig på arbetsplatsen. Detta innebär att man med en rad tekniska hjälpmedel utrustar lokaler och arbetsplatser på ett sådant sätt att det försvårat för exempelvis gaser att sprida sig eller saker att falla ned. Personskydd kan även förekomma som klädesplagg och skyddsutrustning.

Idag finns det en rad företag som levererar personskyddsanordningar i form av sensorer, automatiska avstängningsknappar eller centralenheter som gör livet tryggare för arbetare. Detta är vanligt i byggindustrin, i gruvindustrin, på sjukhus, i laboratorier samt på andra plaster där det förekommer kemiska lösningar och andra farliga ting.

Denna typ av personskydd kan bestå både av portabla enheter eller som centralsystem som installeras av behörig installatör så att man som arbetar ska känna sig orädd att gå till jobbet på morgonen. Ja ett personskydd kan faktiskt vara så enkelt som en handske vid sjukhusvård eller en hjälm när man befinner sig på en byggarbetsplats. Det kan även vara skyddsglasögon för den som dagligen vistas i ett kemiskt laboratorium.

bard