Organisationer och arbeten

Väktarbolag

Allt från Securitas till Nokas – alla är det bevakningsföretag som ser till att både företag och privatpersoner har service dygnet runt ifall det skulle ske ett inbrott eller oordning i grannskapet. Ett bevakningsföretag har flera uppgifter och många gånger kan man anlita dessa om man till exempel är en hyresvärd och vill ha fullständig koll på sitt hyreshus. När grannarna är stökiga eller när något obehagligt försiggår inom området och huset, så kan de boende snabbt ringa till störningsjouren och därmed bevakningsföretaget som rycker ut för att ta hand om de störande personerna. Detta är dock ingen prioritet i deras arbete och ofta kan det ta lång tid innan de visar upp sig. I värsta fall kan festen redan ha tagit slut.

Larm och service

Många anlitar också bevakningsföretag i samband med inköp av inbrottslarm. Det betyder att ett företag säljer paketpriser av både inbrottslarm och installation och i priset brukar även direkt sammankoppling till ett bevakningsföretag ingå. Det innebär att när larmet går så larmas också bevakningsföretaget som fort som attan rycker ut och tar tag i problemen. Det innebär givetvis en extra trygghet för den som köpt larmet.

Annan service kan också vara att man faktiskt har anlitat ett bevakningsföretag som befinner sig på plats i det andra företagets lokaler nattetid för att se att allt står rätt till – s.k nattvakter. I och med dagens teknik och avancerade larmsystem har detta dock börjat avta då larmen utgör ett säkert skydd och minsta lilla avvikelse går direkt till det anlitade vaktbolaget.

Man ska alltid välja ett certifierat bevakningsföretag som går efter Svenska Stöldskyddsföreningens normer. Då kan man vara på den säkra sidan och därmed få valuta för sina pengar.

bard