Organisationer och arbeten

Militär

Det svenska försvaret utbildar årligen ett stort antal militärer som är till för att skydda vårt rike. men militären får även i vissa fall rycka ut och ta över om det är en nödvändighet. Inom Försvarsmakten kallas denna sektion som både sysslar med personskydd och fungerar som stöd för militära enheter vid olika operationer, för 11:e militärpolisbataljonen. För att utbilda sig här, ingår även ett samarbete med Polishögskolan och utbildningen sker vid Livgardet.

Vad 11:e militärbataljonen består av

Denna bataljon består av ett personskyddskompani, en utredningsgrupp och två militärpoliskompanier. Inom staben finns både heltidsarbetande och deltidsarbetande soldater och officerare samt en del civilanställda. Deras kärnverksamhet utgörs av bland annat:

  • Brottsutredningar
  • Personskydd
  • Trafiktjänst
  • Säkerhetstjänst
  • Hantering av frihetsberövade personer
  • Kriminalunderrättelsetjänst

Denna bataljon är mycket efterfrågad och får vara beredd på att resa en hel del både utanför och inom landets gränser. Nya uppgifter kan komma på stört och då är det helt enkelt bara att ta sitt pick och pack och bege sig av. Detta är den enda organisation i Sverige som utbildar militärpoliser. I

Frankrike heter motsvarande sektion ”La Gendarmerie” och förekommer frekvent i landet på gator och torg och i andra sammanhang.

bard