Vad är personskydd?

Skydd för utsatta kvinnor

Det finns många som lever i en skadlig relation med sin partner, där det kan vara partners översitteri, beroende eller psykiska mående som gör skada. Det är inte alltid den som far illa är en kvinna, den traditionella kvinnomisshandeln har utökats och borde istället kallas partnermisshandel. Det vanligaste är dock att det är kvinnor som råkar illa ut, fysiskt såväl som psykiskt. Många av dessa utnyttjade och illa behandlade behöver någonstans att vända sig, att få hjälp och att komma ifrån och ur det destruktiva förhållandet.

Arbetsgivaren har ett visst ansvar

Den som är utåtagerande och har ett destruktivt beteende mot sin partner kan men behöver inte alltid ha någon typ av missbruk, och att det är under de tillfällen och perioder personen är påverkad som denne är som mest destruktiv. En vanlig klyscha är”han är världens underbaraste och gulligaste, så länge han inte är full, då blir han aggressiv”. En person med ett beroende behöver hjälp och stöd för att bli kvitt sitt missbruk, och eftersom en misshandlad partner själv behöver hjälp så är det bra att det finns flera olika sätt att få hjälp, bara den frågas efter.

Arbetsgivaren har ett visst ansvar för att hjälpa och rehabilitera anställda med missbruk eller av andra anledningar mår väldigt dåligt, och ibland kan kunskapen kring detta vara lite svag.

Ljung&Sjöberg finns på ljungsjöberg och erbjuder företag utbildning och hjälp inom alkohol, droger, spelberoende, stress och medberoende för anställda. Det gör att en arbetsgivare kan ta hjälp ifrån dem för att kunna hjälpa sina anställda.

Ta sig ur ett destruktivt förhållande

Att kunna ta sig loss från en partner som misshandlar och trycker ner en är ingen lätt sak. Det är ofta belagt med skuldkänslor, att det är ens eget fel och massor av bortförklaringar istället för handling. Det kan också vara en rädsla för att barn eller husdjur ska drabbas härnäst, att grova hit ska bli utförda eller att anhöriga eller vänner ska skadas. För att lyckas ta sig loss krävs oftast yttre hjälp. Att faktiskt kontakta en kvinnojour, eller att få berätta för en kompis kan vara ett stort och avgörande steg så att saker och ting börjar rulla i rätt riktning.

Skyddat boende

Det kan behövas skyddat boende eller till och med skyddad identitet för att bli helt fri från den misshandlande partnern, så att det inte blir en katt och råtta-lek av det hela. För att få skyddat boende krävs en utredning av socialtjänsten, men i akut skede finns det oftast skydd på en kvinnojour fram tills ett beslut är fattat. Det skyddade boendet har personal dygnet runt och övervakning av kameror, säkerhetsdörrar och larm som är kopplat till bevakning och polis. Adressen får inte lämnas ut till någon och om kvinnan som söker skydd försäger sig måste hon flytta, för då är det ju inte säkert längre. Det är ett stödboende som erbjuder samtal och terapi samt hjälp med vidare handlingar. Tanken är att den med skyddat boende endast ska bo där en begränsad tid innan det blir fråga om eget boende.

bard